Doelstelling
'Een schakel tussen lokale initiatieven en een duurzame onderneming'

Hulp bieden op plaatsen waar dat nodig is kan op verschillende manieren.
Doormiddel van donatie, advies, bekendheid te creëren of met eigen handen meewerken aan projecten.
Om te zorgen dat de hulp effectief is, richt Creative Outdoor zich op lokale initiatieven.

Visie
Welzijn, Educatie en Zorg zijn belangrijke factoren in een mensen leven.
In Nepal zijn deze drie factoren niet vanzelfsprekend en brengen daarmee de basisbehoeften voor vele in gevaar.
Door met lokale initiatieven samen te werken, die erop gericht zijn deze factoren te verbeteren,
kan er worden begonnen aan het ontwikkelen van een duurzame onderneming.

Missie
De missie van Creative Outdoor is het verbeteren van de leefomstandigheden in Nepal.
Om dit te realiseren werken we samen met drie verschillende Initiatieven.
Eén in Welzijn, Eén in Educatie en Eén in Zorg.
Zodra een initiatief een stevige en duurzame basis heeft binnen de samenleving zal de samenwerking worden opgeheven en opnieuw worden gezocht naar lokale initiatieven binnen de drie factoren.

Doelen
De belangrijkste doelen van Creative Outdoor in Nepal zijn:

  • Versterken van lokale initiatieven.
  • Creëren van een draagvlak voor duurzaamheid.
  • Verbeteren van de leefomstandigheden.

'Door klein te blijven kan Creative Outdoor grote dingen doen'