Financiën

Jaarlijks stelt Creative Outdoor een jaarverslag en exploitatieoverzicht op. In deze documenten legt Creative Outdoor verantwoording af over het gevoerde beleid en de projecten.
Gerichte donaties worden gebruikt voor het bekostigen van onze activiteiten in Nepal. De uitgaven in Nepal bestaan uit de communicatie en transport voor het monitoren van de projecten alsmede de bijdragen aan de lokale projecten.

De gelden die worden gegenereerd door de provisie van verschillende winkels en bedrijven worden gebruikt voor zowel Nepal als onze activiteiten in Nederland.

In Nederland gaat het om uitgaven, die samenhangen met;
Het onderhouden van de website van Creative Outdoor, promotie acties en fondsenwerving. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, alleen kunnen gemaakte kosten worden gedeclareerd.

Expolitatieoverzicht