Jaarverslag

Creative Outdoor stelt jaarlijks een jaarverslag en exploitatieoverzicht op. In deze documenten legt de stichting verantwoording af over het gevoerde beleid en de projecten.

In het jaarverslag geeft Creative Outdoor een overzicht van de status van bestaande en nieuwe projecten. Verder wordt inzicht gegeven in het bereik van de donaties, oftewel het aantal mensen dat geholpen is, de verdeling over de lokale partners alsmede de spreiding van de donaties en opgehaalde provisie over de drie aandachtsgebieden van Creative Outdoor.

Jaarverslag